Fair Share

Music Copyright Management

Fair Share je:


fairshare plug and play

Privredno društvo osnovano 2010. godine sa idejom neposrednijeg i fleksibilnijeg ugovornog povezivanja muzičkih stvaralaca i poslovnih korisnika muzike, na principu ravnoteže - “pravične podele” - prava i obaveza u muzičkim poslovima.

Agencija specijalizovana za širok spektar usluga u oblasti autorskog i srodnih prava, koje jednako pruža umetnicima, izdavačima i dr. nosiocima prava, kao i poslovnim korisnicima umetnosti.

Proizvođač Baze podataka domaće Slobodne Muzike kojom nastoji da prevaziđe tržišne antagonizme muzičke industrije.

Najbolji prijatelj nezavisnih i samostalnih umetnika i izdavača.


Oslobađamo Muziku od 2010. godine

Sloboda mišljenja i izražavanja, umetničkog stvaranja, preduzetništva i medija garantovani su Ustavom i zakonima, kao i pravo na imovinu. Autorsko i srodna prava su imovina, intelektualna svojina.

Izbegnite zamke i obezbedite mape sigurnih puteva kroz lavirinte muzičke industrije koristeći Fair Share usluge upravljanja intelektualnom svojinom.

Usluge


Muzičko izdavaštvo

  Izdavački ugovori u digitalnom okruženju u mnogo čemu su isti kao i dosadašnji. U većini slučajeva tražiće kompletan prenos vlasništva na muzičkim delima sadržanim u master snicima sa umetnika na izdavača. Izdavači obično traže da prava zadrže zauvek. Tako grade svoj katalog koji ih čini privlačnijim za prodaju medijskim kompanijama u budućnosti. Često će tražiti eskluzivnost u određenom periodu koji može biti određen kao broj godina saradnje ili singlova ili albuma koji moraju biti isporučeni da bi se ugovor izvršio. Budite oprezni sa dugoročnim ugovorima, avansima, ne-fer podelama i klauzulama ekskluzivnosti!

  Bilo koja odredba ugovora koja neopravdano koristi jednoj strani više nego drugoj izazvaće gorčinu i ozlojeđenost. Takav osećaj zatrovaće vezu umetnika i izdavača u trenutku kad zaista treba da rade zajedno da bi postigli uspeh. Dobri advokati umetnika nastoje prilikom pregovora da ugovor svakoj strani obezbedi ono što joj treba. U bilo kom komercijalnom poduhvatu gde je kreativnost značajna, najbolje je ostvariti vezu u kojoj su obe strane zadovoljne što rade zajedno. Propast ove veze često znači i propast umetnikove karijere. Razmislite o tome koga želite da kontroliše vašu muziku?

pročitaj više

PUBLISHING

administriranje autorskog i srodnih prava
ADMINISTRIRANJE
administriranje autorskog i srodnih prava

LICENCIRANJE

Licenciranje podrazumeva zaključivanje ugovora kojim se individualnom korisniku daje pravo-dozvola-licenca za određeno korišćenje autorskih dela i/ili predmeta srodnih prava...

DIGITALNA DISTRIBUCIJA

Distribucija digitalne muzike je nova standard za pribavljanje i slušanje muzike koja nudi vašu muziku na više servisa odjednom...

PROMOCIJA, digitalna
promocija
ČVRSTI NOSAČI zvuka
ČVRSTI NOSAČI

  Bez nepotrebnog ograničavanja, prekomernog zadiranja ili preuzimanja autorskog ili srodnih prava, kombinovanjem publishinga, administriranja i dr. uloga na delu, zastupanja, posredovanja, posebnih ovlašćenjima, omogućujemo klijentu da odabere jednu ili više usluga koje su prilagođene njegovim stvarnim potrebama i u meri u kojoj su mu potrebne, pri čemu zadržava punu kontrolu svojih prava. Za fiksnu ili udeo u ostvarenoj naknadi, nudimo jednostavnu i otvorenu saradnju koja obavezuje ali ne “vezuje”. Klijente zadržavamo isključivo poverenjem i kvalitetom pružene usluge.

pročitaj više

Savetovanje

ŠTA POTPISUJEM?

Bez glavobolje zbog ugovora na velikom broju strana i sitno kucanog teksta.

Saznajte šta zaista piše u svakom muzičkom ugovoru. Napravite jednostavan i fer dogovor...

Expertsko savetovanje u muzičkoj industriji

KONSULTACIJE

Osnovne konsultacije: za one koji imaju potrebu za opštim, pouzdanim i tačnim savetima o muzičkom poslu.
Dodatne konsultacije: za one sa specifičnim potrebama ili u posebnim okolnostima.
Kratke konsultacije: za 1.000 dinara, u najkraćem mogućem roku, možete dobiti direktan i potpun odgovor na jedno pitanje.
Besplatne konsultacije: pružamo umetnicima i drugim nosiocima koji su nam poverili svoje autorsko i srodna prava na upravljanje ili koji učestvuju u izgradnji Baze Slobodne Muzike.
nepristrasna analiza muzičkih ugovora
ANALIZA UGOVORA

PRAVNO UREDJENO PARTNERSTVO

Kada dva ili više kreativnih subjekata žele ili treba da formiraju partnerstvo


Zastupanje i posredovanje

TREBA VAM ZASTUPNIK?

Predstavnik koji će delovati u vaše ime u kratkom vremenu, bez posebnog programa, osim neposrednih potreba.

producent menadžer izdavač
TREBA VAM PRODUCENT, IZDAVAČ, MENADŽER, PROMOTER, BOOKING AGENT ILI PR?

Alternativno rešavanje sporova

MEDIJACIJA

Imate spor sa nekim iz muzičkog posla koji ne možete da rešite.

Ako želite da vam u rešenju spora pomogne neko ko je osetljiv na ekonomiju obe strane i vrednost spora, ima više od 15 godina iskustva u muzičkom poslu, poznaje zakon i standarde industrije - pošaljite nam upit o vašoj situaciji.

Srećni smo što možemo pomoći!


Slobodna Muzika

izvan kolektivnog sistema

SLOBODNA MUZIKA je slobodan prevod izraza “free music” odnosno “royalty free music” koji označava muziku za čije korišćenje ne postoji obaveza plaćanja naknade, pre svega, kolektivnim organizacijama.

Za razliku od muzike koja je istekom autorskog i srodnih prava slobodna postala silom zakona, voljom njenih stvaralaca odnosno nosilaca autorskog i srodnih prava.

Slobodno korišćenje muzike moguće je i bez obzira na volju nosilaca prava, u slučajevima zakonskih ograničenja autorskog i srodnih prava.

Baza Slobodne Muzike je prvi poslovno-kulturološki Fair Share projekat i prvi domaći projekat takve vrste, koji je samom svojom pojavom na tržištu izazvao nezakonite reakcije domaćih kolektivnih organizacija i naklonjenih im nadležnih državnih organa. Posle nekoliko godina bespoštedne pravosudne borbe konačno je, 2018. godine potvrđena sloboda Slobodne Muzike.

Kao primere dobre prakse i modeli koji sam poslužili kao uzor navodimo slične kulturološke projekte i servise bazirane na slobodnoj muzici.

Ideja je da na ovom mestu korisnici mogu da dobiju Slobodnu Muziku, ili informaciju o muzici, koju mogu slobodno koristiti za svoje potrebe.